Chào các bạn, để hỗ trợ tốt nhất cho việc tự học guitar, mình tổng hợp, chia sẻ cho các bạn tài liệu và các bài giảng miễn phí!

Đây là những gì mình sưu tầm và tích luỹ chọn lọc trong nhiều năm
1. Tài Liệu & Tab Guitar Chọn Lọc
– Giáo trình chọn lọc
– Đặt Hợp Âm Cho Bài Hát (3 giáo trình)
– Hoà Âm (3 giáo trình)
2. Giáo trình Fingerstyle ( Chép tay + Tab bài tập ) Hoàng Phúc soạn!
3. Tab Guitar
– Tab âm giai và bài tập
– Tổng hợp các bài chuyển soạn

Nhấn vào đây và học theo các thư mục nhé! TÀI LIỆU, TAB VÀ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ